De lezingencyclus van de Academie Rolduc gaat haar tweede jaar in. De belangstelling en het interesse in het eerste jaar waren indrukwekkend en zeer bemoedigend. In een complexe en snel ontwikkelende samenleving worden de vragen en gebeurtenissen echter niet minder. Daarom biedt de Academie u ook in het studiejaar 2015/2016 een aantal avonden aan, om kwesties uit samenleving, cultuur, religie, moraal en filosofie nader onder ogen te zien.

Iedereen is van harte welkom om ook in het nieuwe seizoen te luisteren, te discussiëren en met elkaar van gedachten te wisselen. Vanuit een katholieke achtergrond wil de Academie Rolduc zich mengen in het brede maatschappelijk debat omtrent vele interessante en invloedrijke thema’s. 

Dr. Detlef Rohling


Structuur van de avonden:

19:00 u. tot 19:45 u.: 1e gedeelte

19:45 u. tot 20:00 u.: koffiepauze

20:00 u. tot 20:45 u.: 2e gedeelte
20:45 u. tot 21:30 u.: vragen en open dialoog

Na afloop van de avond is er de mogelijkheid om in de recreatie van het seminarie met elkaar en de spreker(s) van die avond over het onderwerp en anderszins na te praten.

De plaats van alle lezingen is het seminarie gedeelte van de abdij Rolduc.