TIR: 26 april 2017 - Diakenwijding Ryan van Eijk

Op woensdag 26 april vond er een diakenwijding plaats in de Abdijkerk van Rolduc. Mr. dr. Ryan van Eijk werd door mgr. De Jong tot diaken gewijd en bovendien ontving Van Eijk de zending tot hoofdaalmoezenier van Justitie.

Lees verder...


Zalig Pasen

Het grootseminarie Rolduc wenst allen van harte een zalig paasfeest toe.
De vreugde om de verrezen Heer moge de harten van allen doordringen.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!