Scrutinium en aanstellingen

Het scrutinium van bisschop Wiertz in het wintersemester van dit studiejaar zal het laatste scrutinium zijn dat de bisschop in het grootseminarie Rolduc zal houden. Van 8 t/m 10 november bezocht de bisschop zijn priesteropleiding om daar in persoonlijke gesprekken met alle studenten en de priesters van het huis te spreken. Tijdens het scrutinium werden vier studenten tot lector aangesteld.

Lees verder...


Studiedag Theologische Opleidingen

Op het feest van de H. Willibrord van 7 november werd dit jaar de studiedag gehouden voor alle katholieke theologische opleidingen Nederland op locatie Rolduc te Kerkrade. Naar aanleiding van het jubileumjaar van de verschijningen in Fatima, was het thema: De plaats van Maria in de theologie.

Lees verder...

 


De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!