Op Palmzondag begonnen we de Goede Week met een plechtige H. Mis in de Abdijkerk. We verzamelden ons in de kruisgang voor de palmprocessie. Palmzondag...

lees meer

Ook op het seminarie wordt er in de veertigdagentijd een vastenactie georganiseerd. Dit jaar ondersteunen we het bisdom Cuddapah, in Andhra Pradesh...

lees meer

Op 3 april bezocht zuster Maria de Guadalupe van de zusters Dienaressen van de Heer en de maagd van Matarà het grootseminarie Rolduc. 

Zuster...

lees meer

Vandaag werd bekend gemaakt dat docent Van den Hout (exegese van het Oude Testament) door de heilige Vader benoemd is tot bisschop van...

lees meer

Op 25 maart, op het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, vieren we hoe de engel Gabriel aan Maria heeft geboodschapt dat ze de moeder van Gods...

lees meer

In de eerste week van de veertigdagentijd vindt ook dit jaar weer op Rolduc de Bisdomretraite plaats. Een dertigtal priesters en diakens bezinnen zich...

lees meer

Ook op het seminarie wordt er in de veertigdagentijd een vastenactie georganiseerd. Dit jaar ondersteunen we het bisdom Cuddapah, in Andhra Pradesh...

lees meer

Het jaarlijkse rectorsfeest, dit jaar op 24 februari, had een heel Nederlandse bestemming. De seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater...

lees meer

Dit jaar stond de seminarweek, de intensieve studieweek tussen het winter- en zomersemester in het teken van het celibaat. In de voorbereiding op het...

lees meer

Dit jaar hielden we de Adventsviering weer in de Abdijkerk, in een andere vorm als in de laatste jaren gebruikelijk was. Op donderdag 15 december...

lees meer

Op donderdag 8 december werd op Grootseminarie Rolduc de 42e Dies Natalis en tevens het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis gevierd. Voor deze...

lees meer

Wat eerder dan op de eigenlijke avond kwamen de studenten van het Grootseminarie Rolduc en Redemptoris Mater bij elkaar om Sint en Piet te ontvangen....

lees meer

Op de middag van het hoogfeest van Christus Koning vindt sinds enige tijd de gastenmiddag plaats, waarbij de priesterstudenten zelf een programma...

lees meer

Van 9-11 november bezocht mgr. Wiertz het seminarie voor het halfjaarlijkse scrutinium. De bisschop praat dan persoonlijk met elk van de studenten en...

lees meer

Op 6 november werden in de kathedraal van Roermond vespers gebeden bij gelegenheid van het uitreiken van de getuigschriften aan de studenten van de...

lees meer

De gedachtenis van alle overleden gelovigen doet ons op het seminarie in het bijzonder stilstaan bij de overleden priesters van onze...

lees meer

Zaterdag 29 oktober was een bijzondere dag voor vijf diakenkandidaten in ons bisdom. Voor het eerst is er bewust voor gekozen om zowel de drie...

lees meer

Op 15 oktober 2016 vond op Rolduc een bisdomdag plaats. Een dag speciaal voor alle kerkbestuursleden en parochievrijwilligers uit het hele bisdom. Het...

lees meer

De dag na de opening van het studiejaar is het moment voor het herfstuitstapje, alhoewel het weer zeker nog niet herfstachtig is. De dag begon wat...

lees meer

Donderdag 8 september, op het feest van de geboorte van Maria, werd op het seminarie het studiejaar 2016-2017 plechtig geopend. De bisschop vierde de...

lees meer

In de serie Studia Rodensia verscheen alweer het volgend deel van de hand van pater L. Elders SVD. Het boek is het achtste in de serie en verscheen...

lees meer

Op zaterdagochtend 25 juni werd het studiejaar officieel afgesloten met een pontificale Eucharistieviering in de Abdijkerk van Rolduc. Aan het einde...

lees meer

Op vrijdag 24 juni, het hoogfeest van Johannes de Doper, werd op Rolduc de docentenvergadering gehouden ter afsluiting van het studiejaar 2015-2016....

lees meer

Op 28 mei 2016 werd in de gebouwen van het bisdom Roermond de jaarlijkse ontmoetingsdag georganiseerd voor alle pastorale opleidingen van ons bisdom....

lees meer

Sacramentsdag is de traditionele dag om ook op Rolduc de eerste heilige Mis te vieren van een neomist. Op donderdag 26 mei kwam Miguel Angel Pascual...

lees meer

Op 25 mei 2016 viert een van onze priesters, dr. D. Rohling, zijn zilveren priesterjubileum. We begonnen de dag met een feestelijke Eucharistieviering...

lees meer

Dit jaar was er op 21 mei in het bisdom Roermond één wijdeling, namelijk van Miguel Ángel (33 jaar) die door de Neocatechumenale Weg naar Nederland...

lees meer

Tijdens de Eucharistieviering op 20 mei 2016 werden twee studenten van Rolduc aangesteld tot acoliet. Mgr. Wiertz bezocht het seminarie voor het...

lees meer

Op 17 mei 2016 overleed pater Nico Sprokel SJ, in de leeftijd van 87 jaar. Hij verbleef de laatste jaren in het Berchmanianum, het rusthuis van de...

lees meer

Na zijn overlijden op 28 april jl. heeft het nog even geduurd voordat de begrafenis van mgr. Van Calster plaats kon vinden. Vandaag, twee weken later,...

lees meer

De maand mei begon met een aantal zomerse dagen. Het lag daarom voor de hand om niet te lang te wachten met de jaarlijkse bedevaart naar het...

lees meer

Ook dit jaar gingen de studenten twee aan twee naar de parochies van ons bisdom. Tijdens de roepingenvespers werden twee studenten van Redemptoris...

lees meer

Iedere zeven jaar vindt de bedevaart van het Grootseminarie Rolduc naar Rome plaats. Samen met de bisschop gingen staf en studenten op weg naar de...

lees meer

Na enkele jaren vond de plechtige Paaswake weer op Rolduc plaats.

lees meer

De studenten van het Grootseminarie Rolduc organiseerden ook dit jaar weer een vastenactie. In Kerala (India), in het aartsbisdom Trivandrum, wordt...

lees meer

Op zaterdag 12 maart 2016 was de landelijke ontmoetingsdag van de priesterstudenten in Nederland. Deze ontmoeting vond plaats in Heiloo bij het...

lees meer

Het Rectorsfeest vond dit jaar plaats op 19 februari en had een bijzonder accent omdat de docent Nederlands, dhr. Notten voor ons een verrassing in...

lees meer

De bisdomretraite is een jaarlijks terugkerend moment in de eerste week van de veertigdagentijd. Dit jaar is moeder Maria de Anima Christi, de...

lees meer

Voordat de jaarlijkse bisdomretraite van start gaat, keert de seminariegemeenschap ook zelf terug tot het wezenlijke met een stil weekend op 13 en 14...

lees meer

Op aswoensdag kwam de bisschop naar het seminarie om met de priesterstudenten van Rolduc en van Redemptoris Mater de Eucharistie te vieren en het...

lees meer

In de week van 1 t/m 6 februari 2016 was Paul Josef kardinaal Cordes te gast op het Grootseminarie Rolduc. Hij heeft aangeboden om voor onze studenten...

lees meer

Op de laatste twee zondagen van januari wordt oud-rector Vries geïnstalleerd in de parochies in Maastricht waar hij tot pastoor benoemd is. Natuurlijk...

lees meer

Op 3 januari nam de seminariegemeenschap, het docentencorps en het Theologisch Instituut Rolduc afscheid van rector Vries. Tot nieuwe rector is dr. L....

lees meer

De kerstvakantie is inmiddels de vaste periode waarin het Grootseminarie Rolduc de roepingendagen organiseert voor jongeren die zich oriënteren op het...

lees meer

Op de zondag na 8 december werd ook in het bisdom Roermond plechtig de H. Deur in de Christoffelkathedraal geopend bij gelegenheid van het heilig jaar...

lees meer

Op 8 december, het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, vieren we het patroonsfeest van het bisdom Roermond en de Dies Natalis van het...

lees meer

Voor veel studenten was het ook nu weer de eerste keer dat ze met Sint Nicolaas kennis konden maken. Met twee Pieten bezocht Sinterklaas het...

lees meer

Geregeld worden er op de Lateraanse Universiteit symposia georganiseerd, die in het bijzonder bedoeld zijn voor de geaffilieerde instituten. Aangezien...

lees meer

Tijdens de gastenmiddag waren er niet minder dan 100 mensen om de studenten te bezoeken, met Rolduc kennis te maken en te kijken naar het mooie...

lees meer

Op de feestdag van Sint Martinus vervielen de colleges vanwege een ingeplande studiedag, samen met de andere theologische opleidingen in Nederland....

lees meer

Op de laatste zaterdag van oktober werd In de abdijkerk van Rolduc Miguel Angel Pascual Coello tot transeunt diaken gewijd. Deze wijding vormde een...

lees meer

Aan het begin van het studiejaar werd het baccalaureaatsexamen afgelegd door twee studenten die hun opleiding aan het Grootseminarie Rolduc beëeindigd...

lees meer

Op de feestdag van Sint Lambertus werd op het seminarie het vijfentwintig-jarig dienstjubileum gevierd van Alwin den Biesen.

lees meer

Op vrijdag 11 september vond het jaarlijkse herfstuitstapje plaats, zodat de studenten elkaar beter zouden leren kennen aan het begin van dit nieuwe...

lees meer

Tijdens de docentenvergadering aan het begin van het studiejaar namen de docenten afscheid van hun collega, pater dr. Norbert Hofmann ss.cc., als...

lees meer

Het nieuwe studiejaar 2015-2016 staat op het punt te beginnen en de studenten hebben inmiddels van dichtbij en veraf hun weg terug naar Rolduc...

lees meer