Overlijden Mgr. dr. Stefaan Van Calster

Met groot leedwezen hebben wij vanmorgen, op 28 april 2016 vernomen dat onze dierbare collega mgr. dr. Stefaan Van Calster plotseling is overleden. Hij was op dat moment in Polen voor een vergadering van 'Communio'. Hij werd 79 jaar. 

Mgr. Van Calster was staflid van het grootseminarie Rolduc, docent pastoraaltheologie en stagebegeleider. Daarnaast had hij talloze taken in en buiten het bisdom, waarvan zijn inzet voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen wel het meest in het oog sprong. Naast zijn verblijf op Rolduc was hij tevens pastoor van Mariadorp-Eijsden en docent aan het Sint-Janscentrum, de priesteropleiding van Den Bosch.

Enkele weken geleden ging hij nog met ons mee naar Rome. De seminariegemeenschap is zeer bedroefd om zijn heengaan en in dankbaarheid voor alles wat hij voor ons betekend heeft, bidden we om zijn zielenrust.

Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede.

Een biografie van mgr. Van Calster is te vinden op de docenten-pagina.

Op 29 april zal in het seminarie de liturgie voor de overledenen gebeden worden.


Aankondiging:

De stille dagen van het seminarie zijn een heel geschikte gelegenheid om kennis te maken met de priesteropleiding en in een sfeer van gebed je roeping tot het priesterschap te overwegen.

De eerstvolgende gelegenheid is op 7 en 8 mei 2016. Van harte welkom! Meld je aan bij rector@remove-this.rolduc.nl


Roepingenzondag

Ook dit jaar gingen de studenten twee aan twee naar de parochies van ons bisdom. Tijdens de roepingenvespers werden twee studenten van Redemptoris Mater opgenomen onder de priesterkandidaten.

Lees verder...


De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!