26 april 2017 - Diakenwijding Ryan van Eijk

Op woensdag 26 april vond er, ondanks dat het geen gebruik is, een diakenwijding plaats in de Abdijkerk van Rolduc. Mr.dr. Ryan van Eijk werd door mgr. De Jong tot diaken gewijd en bovendien ontving Van Eijk de zending tot hoofdaalmoezenier van Justitie voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. De wijding vond plaats tijdens een congres van het Justitiepastoraat, waarvoor mgr. De Jong bisschop-referent is. 

Ryan had al heel wat gestudeerd, voordat hij begon aan de diakenopleiding op Rolduc. Met een aangepast programma bereidde hij zich voor op het diakenambt, dat hij nu in een plechtige en feestelijke viering mocht ontvangen door handoplegging en gebed.

We wensen Ryan heel veel zegen in zijn werk en feliciteren hem en zijn echtgenote met deze bijzondere stap in zijn leven.

 

Algemene informatie

Het Theologisch Instituut Rolduc is een kerkelijke onderwijsinstelling voor katholieke theologie, ontstaan uit een verbreding van de Diakenopleiding van het Bisdom Roermond, die sinds 1976 de opleiding van de kandidaten voor het permanente diaconaat verzorgt. Het TIR is opgericht door de bisschop van Roermond.

Het doel van het Theologisch Instituut Rolduc is een filosofische, theologische en pastorale opleiding te verzorgen voor hen die als permanent diaken, pastorale werk(st)er of geestelijke verzorger willen gaan werken in of vanuit de Kerk, of voor hen die in het middelbaar onderwijs het vak godsdienst/levensbeschouwing (erbij) willen doceren (indien reeds onderwijsbevoegd). Ook de eerste jaren van de priesteropleiding voor oudere kandidaten gebeurt in het TIR.

Ook staat de opleiding open voor hen die uit interesse cursussen in katholieke theologie willen volgen. Het Instituut is een zelfstandi­ge onderwijsinstelling, maar wel verbonden met het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond. Hierdoor worden het contact en de eenheid tussen toekomstige priesters, permanente diakens, pastorale werk(st)ers, geestelijke verzorgers en godsdienstleraren bevorderd.

De te behalen diploma’s zijn kerkelijke diploma’s op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs.

Het bestuur berust bij de bisschop van Roermond. De staf en docenten zijn door hem aangesteld.