Het komt maar zelden voor dat een introductie op vormingsbijeenkomsten die in een nieuw studiejaar zullen plaatsvinden, allereest terug moet kijken. Want door de pandemie die in het najaar van 2020 en vervolgens in het voorjaar van 2021 in een tweede en derde golf (hopelijk) haar hoogtepunt bereikte, moesten nagenoeg alle bijeenkomsten van het afgelopen studiejaar worden afgelast. Enkel op Rolduc kon de eerste lezing in oktober 2020 nog doorgaan, als ook enkele bijeenkomsten van de nieuwe liturgische vorming in Venray, maar in het vervolg lieten de maatregelen rond de pandemie geen samenkomsten meer toe.

Toch is er nu nieuwe hoop voor het komend studiejaar 2021-2022! De beoogde inleiders zijn opnieuw bereid gevonden om hun bijdrage – in een soms wat gewijzigde vorm – te leveren. De bijeenkomsten die zich met de (gevolgen) van de pandemie bezighouden, hebben bovendien nu nog het extra voordeel met een wat ruimere afstand hun gedachten en reflecties te formuleren. Voor het eerst zullen wij dan ook daadwerkelijk de twee nieuwe locaties Maastricht en Venray bij het programma kunnen betrekken. Terwijl op Rolduc zes bijeenkomsten gaan plaatsvinden, nemen Maastricht en Venray telkens drie lezingen voor hun rekening.

Omdat ook het nieuwe liturgische vormingsaanbod zich over grote belangstelling verheugt, krijgt het een vervolg in Venray, maar ook in het Zuiden van de provincie, in Gulpen. Op die plaats gaat de inleider het programma dat vorig studiejaar (met beperkingen) in Venray kon plaatsvinden verder uitwerken, en in Venray zelf worden nieuwe liturgische thema’s behandeld.

Met nieuwe perspectieven gaat de Academie Rolduc het studiejaar 2021-2022 in. We hopen van harte dat velen in de gelegenheid zijn om (opnieuw) het verlangen naar geestelijke vorming aan te grijpen. U bent van harte welkom!

Dr. Detlef Rohling


Structuur van de avonden:

19:00 u. tot 19:45 u.: 1e gedeelte

19:45 u. tot 20:00 u.: koffiepauze

20:00 u. tot 20:45 u.: 2e gedeelte
20:45 u. tot 21:30 u.: vragen en open dialoog

Na afloop van de avond is er de mogelijkheid om in de recreatie van het seminarie met elkaar en de spreker(s) van die avond over het onderwerp en anderszins na te praten.

De plaats van alle lezingen is het seminarie gedeelte van de abdij Rolduc.