Nu de Academie Rolduc haar vierde jaar ingaat, behoort zij reeds tot een vast bestand van vorming en verdieping in Limburg. De gereflecteerde geschiedenis en ons huidige samenleven reiken ons immers steeds opnieuw onderwerpen aan, die onze aandacht vragen. Daarom zullen wij ook in het academisch jaar 2017-2018 uitdagende thema’s aan de orde stellen. Van het 500 jaar geleden begonnen protestantisme tot een Maastrichtse heiligdomsvaart in 2018, van het ‘niets’ tot democratische maatschappijen, van een verhuisde God tot het fenomeen van de ‘sekten’, van het geweten tot een theologie van het lichaam: dat zijn de grensstenen en de toetsstenen van het denken die wij in het volgend seizoen presenteren. 

De lezingencyclus van de Academie Rolduc wil vanuit een katholieke achtergrond deze verschillende terreinen belichten. De uitgenodigde inleiders willen ons daarbij een gids zijn, en tot nadenken en dialoog inspireren. U bent van harte welkom om aan deze dialoog van gedachten en overtuigingen deel te nemen. 

Dr. Detlef Rohling


Structuur van de avonden:

19:00 u. tot 19:45 u.: 1e gedeelte

19:45 u. tot 20:00 u.: koffiepauze

20:00 u. tot 20:45 u.: 2e gedeelte
20:45 u. tot 21:30 u.: vragen en open dialoog

Na afloop van de avond is er de mogelijkheid om in de recreatie van het seminarie met elkaar en de spreker(s) van die avond over het onderwerp en anderszins na te praten.

De plaats van alle lezingen is het seminarie gedeelte van de abdij Rolduc.