De Academie Rolduc gaat haar vijfde jaar in. Gezien de belangstelling en deelname van de afgelopen jaren, blijkt dat dit aanbod van persoonlijke vorming en verdieping in een grote behoefte voorziet. Mensen zoeken in onze huidige tijd, die mede gekenmerkt wordt door onoverzichtelijkheid en onvoorspelbaarheid naar oriëntatie. In het komend studiejaar wordt door de keuze van de thema’s daarom enerzijds het denken en reflecteren uitgedaagd (‘De persoon van Jezus Christus’; ‘Schepping uit het niets’), en anderzijds de aandacht gevestigd op praktisch relevante onderwerpen van het alledaagse leven (‘Staat en gelovigen’; ‘Economie’; ‘Zorg’). Enkele sprekers zullen ook een zekere sprong in de toekomst wagen (‘buitengewone verschijnselen’; de ‘jongerensynode’; de ‘visie’ van een nieuwe bisschop).

De lezingcyclus van de Academie Rolduc wil vanuit een katholieke achtergrond deze verschillende terreinen belichten. U bent van harte welkom om in deze zoektocht en dit gesprek te delen.

Dr. Detlef Rohling


Structuur van de avonden:

19:00 u. tot 19:45 u.: 1e gedeelte

19:45 u. tot 20:00 u.: koffiepauze

20:00 u. tot 20:45 u.: 2e gedeelte
20:45 u. tot 21:30 u.: vragen en open dialoog

Na afloop van de avond is er de mogelijkheid om in de recreatie van het seminarie met elkaar en de spreker(s) van die avond over het onderwerp en anderszins na te praten.

De plaats van alle lezingen is het seminarie gedeelte van de abdij Rolduc.