In haar zesde jaar ondergaat de Academie Rolduc een zekere verandering en vernieuwing. En wel op drie terreinen. Ten eerste wordt het aantal Academie-avonden uitgebreid naar 12 tijdens een seizoen. In deze opzet komen er naast Rolduc twee andere plaatsen bij, Maastricht en Venray. Zo komen wij tegemoet aan een bredere belangstelling van mensen in het hele bisdom (provincie) Limburg. Ten tweede drukt de wereldwijd unieke ervaring van een pandemie ook haar stempel op de inhoudelijke invulling van het programma voor het academisch jaar 2020/2021. Een aanzienlijk deel van de Academie-avonden zal zich vanuit verschillend standpunt bezig houden met de corona - (crisis-)tijd. Daarbij zal enerzijds terugkijkend worden stilgestaan bij observaties en reflecties tijdens het hoogtepunt van de crisis in ons land in het voorjaar 2020, en anderzijds de focus worden gericht op de existentiële en maatschappelijke consequenties voor de (nabije) toekomst. Bovendien zijn een tweetal lezingen (‘Mensenrechten’; ‘De Oosterse kerken’) opnieuw opgenomen die vanwege de corona-crisis in het afgelopen academisch jaar moesten worden afgelast. En om aan de variatie van thema’s trouw te blijven, is er ook ruimte voor een exegetische inleiding. In dit eerste jaar van de nieuwe opzet worden daarnaast enkele lezingen op twee plaatsen gegeven.

Een derde punt van aanpassing van de Academie betreft een vormingsaanbod op het gebied van liturgie en catechese. Met behulp van gekwalificeerde inleiders kunnen mensen zich op deze terreinen verder bekwamen, zij het ter eigen vorming, zij het om als vrijwillig(st)er in parochieverband actief te zijn. Informatie hierover treft u ook in deze brochure aan.

Iedereen is van harte welkom om met de vertrouwde en vernieuwde Academie Rolduc eigen geest en hart te (laten) vormen.

Dr. Detlef Rohling


Structuur van de avonden:

19:00 u. tot 19:45 u.: 1e gedeelte

19:45 u. tot 20:00 u.: koffiepauze

20:00 u. tot 20:45 u.: 2e gedeelte
20:45 u. tot 21:30 u.: vragen en open dialoog

Na afloop van de avond is er de mogelijkheid om in de recreatie van het seminarie met elkaar en de spreker(s) van die avond over het onderwerp en anderszins na te praten.

De plaats van alle lezingen is het seminarie gedeelte van de abdij Rolduc.