De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag: van 13.00 – 16.30 uur.

Gedurende deze tijden is het mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten die de bibliotheek biedt: advies, uitleen van documenten uit de collectie, studiegelegenheid.

Tijdens de jaarlijks vast te stellen vakantieperiodes en op sommige college-vrije dagen is de bibliotheek gesloten.

De betreffende dagen zijn voor 2021 als volgt:

1 jan., 15 t/m 19 febr., 2 t/m 9 apr., 27 apr., 13 en 14 mei, 24 mei, 19 juli t/m 27 aug., 22 okt., 1 nov., 8 dec. en 20 t/m 31 dec.