Het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, is op Rolduc al heel wat jaren de dag waarop de seminariegemeenschap mensen mag verwelkomen op de gastenmiddag. Na twee jaar geen doorgang gehad te kunnen hebben in de gebruikelijke vorm, vanwege de corona-pandemie, mochten we dit jaar weer de deuren van het seminarie openen voor onze gasten.

Op de dagen van 1 en 2 november, het hoogfeest van Allerheiligen en vervolgens Allerzielen, is er op het seminarie extra aandacht voor deze bijzonderen vieringen.


Priesterschap en cultuurchristendom

Onlangs verscheen in het tijdschrift Communio een artikel van de hand van rector Lambert Hendriks over priesterschap en priesteropleiding in deze tijd. Aan het begin van een nieuw studiejaar, waarbij ook weer een nieuwe groep studenten wordt gevormd tot priesters, kregen de studenten dit artikel aangereikt voor inspiratie en reflectie.

Het artikel is van deze website te downloaden.

Bron: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, 46(2021), 254-269.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!