Nu van de overheid de bibliotheken weer open mogen, willen wij ook onze seminariebibliotheek weer openstellen voor externe gebruikers. Vanaf 25 mei kunt u op (voorlopig) twee middagen tijdens de gewone openingstijden (13.00 – 16.30 uur) terecht in onze bibliotheek, namelijk op woensdag en vrijdag. Al vanaf 11 mei kunt u op alle werkdagen een afspraak maken, als u boeken wilt komen inleveren. 


Normaal gesproken is Roepingenzondag de dag dat alle seminaristen in de parochies zijn. Daar getuigen ze van hun roeping en krijgen ze iets mee van het parochieleven. Het is altijd een mooi weekend van ontmoeting, kennismaking en verrijking van de priesterstudenten.


ndanks de beslotenheid in deze Corona-tijd, blijft de seminariegemeenschap zo goed en zo kwaad als het gaat wel in het ritme van het liturgisch jaar. Terwijl we de heilige drie dagen van het lijden, sterven en verrijzen van Christus normaal gesproken samen met alle seminaristen van het bisdom vieren, bleven de seminaristen van Redemptoris Mater dit jaar vanzelfsprekend thuis. Als gemeenschap in één huis, konden we de bijzondere Missen natuurlijk wel vieren, al was dat ook voor ons met aanpassingen.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!