Aan het begin van het semester is het een goed gebruik om het hele seminarie een uitstapje te maken. Aanvankelijk zouden we nu naar de Passiespelen gaan, maar helaas werd deze voorstelling uitgesteld door de corona-pandemie. Aangezien er nog steeds voorzichtigheid geboden is, moest er een veilig alternatief programma bedacht worden.

Bij het afscheid nemen van pater Matheu Wagemaker als tijdelijk docent op ons seminarie, kondigde deze aan dat hij een weerzien op de abdij wel erg leuk zou vinden. De abt nodigde ons daarop uit voor een bezoek en een barbecue samen met de kloostercommuniteit. Natuurlijk moest daarvoor het weer wel geschikt zijn, en dus besloten we om dan in de zomervakantie dit bezoek te realiseren.

Op zondag 26 juli 2020 heeft kapelaan Taison Titus om 11:00 uur in de kerk van Wolder zijn eerste H. Mis opgedragen. Deze heilige Mis was later dan gepland, door de corona-crisis. Na terugkomst uit India, waar hij op 17 juni 2020 de priesterwijding heeft ontvangen door de handoplegging en het gebed van aartsbisschop Soosa Pakiam, kon hij dan toch met zijn parochianen de Mis vierenDe priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!