Lic. H.J. Bouman

Docent pastoraaltheologie

Hans Bouman (Zwolle, 1967) groeide op in Zutphen. Na zijn studie aan het Groot-Seminarie Rolduc werd hij in 1990 diaken en in 1992 priester gewijd.

Achtereenvolgens was hij als kapelaan werkzaam in Elsloo Lb (1990-1994) en Venray e.o. (1994-1998). In 1998 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. Hart van Jezus te Landgraaf, in 2003 werd hij tevens pastoor van de parochie H. Familie aldaar. Vanaf 2011 was hij pastoor in Gennep, totdat hij in 2016 werd benoemd tot pastoor-deken te Heerlen.

Tijdens zijn pastorale werkzaamheden studeerde hij meerdere keren parttime. Aan de Open Universiteit behaalde hij in 2010 zijn MSc in Managementwetenschappen, specialisatie Implementation and Change. In 2016 ronde hij zijn studie Theologie af in bidiplomering van de Radboud Universiteit Nijmegen (MA, specialisatie Missiologie) en de KULeuven (MA, specialisatie pastoraaltheologie), waardoor hij aan de KULeuven ook zijn STL behaalde.

Naast pastoor-deken en docent vertegenwoordigt hij de actieve priesters van het Bisdom Roermond in het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen en is hij bestuurslid van de Mr. Paul de Gruyterstichting.