Docent canoniek recht

Geboren en getogen in Aken (D.) heeft Gero Weishaupt van 1982-1982 filosofie en theologie in Bonn (D.) gestudeerd. In september 1984 kwam hij naar het Grootseminarie Rolduc waar hij zijn theologische studies vervolgde. In 1988 werd hij diaken, in 1989 priester gewijd. Tussen 1988 en 2000 was hij in verschillende parochies in het Bisdom Roermond (Heerlen, Meerssen, Vaals, Reuver, Waubach) als kapelaan c.q. parochieadministrator werkzaam. Sinds juli 2006 is hij priester-assistent in de parochies van Munstergeleen, Leyenbroek en Ophoven (Sittard). Vanaf september 1988 is hij verbonden als medewerker (patronus, later rechter) aan de Kerkelijke Rechtbank van het Bisdom Roermond. Tussen 1994 en 1996 studeerde hij in Münster (D.) Kerkelijk Recht en sloot die studie af met het licentiaat. Op 10 mei 2006 promoveerde hij aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome Summa cum Laude tot doctor in het Kerkelijk Recht. Van mei 2004 tot mei 2006 werkte hij als medewerker bij de Pauselijke Commissie voor de Culturele Goederen van de Kerk aan de Curie van het Vaticaan. Hij was o.a. privé-secretaris van de toenmalige president van deze Commissie, bisschop Mgr. M. Piacenza, nu aartsbisschop en secretaris van de Congregatie voor de Clerus. Sinds april 2004 is G. Weishaupt medewerker van de Duitstalige redactie van Radio Vaticaan. Daar fungeert hij als latinist en kerkjurist. Vanaf juli 2006 is hij tevens benoemd tot verdediger van de huwelijksband en promotor iustitiae aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom ’s-Hertogenbosch.