In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden. Deze wet wil de privacy van burgers in de landen van de Europese Unie beter beschermen. Deze wet heeft ook gevolgen voor de Kerk en de daarmee verbonden instellingen. 

U kunt onze privacyverklaring vinden op de website van het Bisdom Roermond.