In het jaar 2000 dreigde de collectie van de voormalige Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP) te Heerlen voor het publiek verloren te gaan. Deze bestaat uit ruim 100.000 titels, waarvan ongeveer 77.000 boeken. Het bisdom Roermond heeft deze collectie verkregen en heeft de verplichting op zich genomen om ze toegankelijk te houden voor derden. Sinds 2000 is deze collectie toegevoegd aan de seminariebibliotheek en werd deze laatste opengesteld voor het publiek. 

De enorme klus van het ontdubbelen van beide bibliotheken in de collectie van het Grootseminarie Rolduc is bijna afgerond. Dit werk is mede mogelijk gemaakt dank zij een financiële bijdrage van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Aan de integratie van beide bestanden wordt nog gewerkt.