Relevante adressen en contactgegevens

De Bisschop van Roermond

Mgr. H. Smeets
Paredisstraat 10
6041 JW Roermond
0475-386740 (secr.)
g.smulders@remove-this.bisdom-roermond.nl (secr.)

Bankgegevens

Rekeningnr. NL81 INGB 0673 0093 94
ten name van Grootseminarie Rolduc, Kerkrade

Voor meer informatie:
Econoom P. Wilms,
045-2117030
econoom@remove-this.rolduc.nl

KvK 749 05 627
RSIN 003 113 097

Rector

Dr. L. Hendriks
045-2117020
045-2117025
rector@remove-this.rolduc.nl

Studieprefect

Dr. D. Rohling
045-2117010
045-2117028
drohling@remove-this.rolduc.nl
secretariaat@remove-this.rolduc.nl

Spirituaal

Dr. B. Hegge
045-2117026
b.hegge@remove-this.rolduc.nl
 

Grootseminarie Rolduc

Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade

045-2117000
info@remove-this.rolduc.nl