Spirituaal - Docent spirituele theologie / priesterlijke spiritualiteit / oecumene

Bernhard Hegge (*1961) werd in 1988 tot priester gewijd van het bisdom Roermond. Na enkele jaren als kapelaan in verschillende parochies kreeg hij een studieopdracht voor Spirituele theologie in Rome. Aan het Instituut voor Spiritualiteit van de Pauselijke Universiteit Gregoriana behaalde hij het licentiaat en vervolgens het doctoraat in de Spirituele theologie, dit laatste met een proefschrift over de christelijke existentie volgens Romano Guardini.

Vanaf 1997 is Hegge docent aan het Grootseminarie Rolduc, op dit moment voor de vakken Spirituele theologie, Priesterlijke spiritualiteit en Oecumene.

Van 2003 tot 2016 was hij naast zijn taken op het seminarie ook pastoor van de parochies St. Martinus, Vijlen, St. Catharina, Lemiers en St. Lambertus, Holset.

Sinds 2012 is hij spirituaal van de priesteropleiding, vanaf 2016 is hij bovendien bibliothecaris van het Grootseminarie Rolduc.

Ook aan het Theologisch Instituut Rolduc is Hegge docent en tevens spirituaal.

Hij is bovendien gedelegeerde voor de oecumene van het bisdom Roermond.