Studieprefect - Bibliothecaris - Docent filosofie

Detlef Rohling werd geboren in 1965 te Georgsmarienhütte (D). Na het gymnasium in Osnabrück volgden in de jaren 1984 – 1990 de studies filosofie en theologie aan het Grootseminarie Rolduc. In 1991 ontving hij de priesterwijding en was hij in verschillende parochies als kapelaan werkzaam tot 1996. Van 1996 tot 2006 was hij pastoor van de Joseph-parochie te Heerlen; tevens was hij vanaf 1993 tot 2005 betrokken bij de diocesane jeugd- en jongerenpastoraal van het bisdom Roermond, eerst als jongerenaalmoezenier, en vanaf 1999 als afdelingshoofd. Vanaf 2005 tot 2011 rondt hij een filosofiestudie af aan de Universiteit van Keulen.

Sinds augustus 2010 is hij benoemd als docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en het theologisch instituut; sinds 1 februari 2011 is hij tevens staflid aldaar; sinds 6 januari 2016 is hij benoemd tot studieprefect.