Docent inleiding kerkgeschiedenis / inleiding kunstgeschiedenis

Régis de la Haye (1945, Kerkrade), studeerde, na Seminarie Ypelaar te Breda (1957-1964) en Europa Seminarie te Rothem bij Maastricht (1964-1965), theologie aan het Seminarie van de Mission de France te Fontenay-sous-Bois bij Parijs (1965-1969) en journalistiek aan de Ecole Supérieure de Journalisme te Lille (1966-1967). Na gewerkt te hebben als regionaal correspondent te Moissac van het dagblad La Dépêche du Midi (1970-1979), studie aan de Archiefschool te Utrecht en Den Haag (1979-1980, en 1995-1996). Van 1980 tot 2010 als archivaris verbonden aan het Rijksarchief in Limburg te Maastricht (nu: RHCL). Studie theologie aan de UTP te Heerlen, hoofdvak kerkgeschiedenis (1989-1994). Promotie (1995) op een proefschrift over de abdij Moissac.

Op 1 maart 1975 te Moissac gehuwd met Ghislaine Georget. Uit dit huwelijk twee dochters: Marieke (Breda 12 december 1979) en Anne (Maastricht 16 augustus 1982).

Sinds 1996 docent kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis aan de opleidingen van het bisdom Roermond (Grootseminarie Rolduc, katechisten-opleiding Kairos, TIR).

Op 21 november 1998 door mgr. Wiertz in de kathedraal van Roermond tot diaken gewijd. Sindsdien werkzaam als diaken in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming "Sterre der Zee" te Maastricht, sinds 2016 ook in de parochie Sint-Pieter.


Belangrijkste publicaties:

De bisschoppen van Maastricht (Maastricht 1985, Vierkant Maastricht, deel 5. ISBN 90-70356-23-6). 

Sinds 1985 meerdere publicaties in het Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.

Aymeric de Peyrac. Chronique des Abbés de Moissac(Maastricht - Moissac 1994/1999 = ISBN 90-802454-2-9).

Limburgse Voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg (Maastricht 1987/1994/2005 = ISBN 90-74341-04-7).

Apogée de Moissac. L'abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac à l'époque de la construction de son cloître et de son grand portail (Maastricht - Moissac 1995 = ISBN 90-802454-1-0).

Onderzoek en booklet voor de cd: Middeleeuwse Vespers van Sint Servaas in Maastricht, Schola Maastricht o.l.v. Alphons Kurris

Les archives brûlées de Moissac. Reconstitution du chartrier de la ville de Moissac brûlé le 1er novembre 1793 (Maastricht 1999/2005), ISBN 90-802454-6-1.

Hoe het Onzevader te vertalen (3), in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 2017, nr. 1, p. 3-15.

Questions autour de Saint-Maffre, in: Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Tarn-et-Garonne 142 (2017), p. 31-45.

Hoe het Onzevader te vertalen (4), in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 2018, nr. 1, p. 3-12.

De datering van Jezus’ kruisdood en Laatste Maaltijd, in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 2018, nr. 5, p. 364-389.

Het historisch dossier van de heilige Amandus, in: Publication de la Sociaté Historique et Archéologique du Limbourg 154 (2018), p. 75-114.

Les archives de l’abbaye de Moissac, in: Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne 143 (2018), p. 85-104.

Les habitants des pays d’Outre-Meuse et le paradoxe des frontières, in : Bruno Dumont (éd.), Le Duché de Limbourg et les pays d’Outre-Meuse. Actes du colloque international tenu à Liège et à Maastricht les 23 et 24 mai 2016 (Bruxelles 2019 = Miscellanea Archivistica Studia, 217), p. 123-143.

Waren de bisschoppen van Maastricht wel van Maastricht?, in: Babke Aarts, Ad van Pinxteren, Jos Schatorjé (red.), Limburgensia. De schatten van Schillings (Nijmegen, Vantilt, 2019), p. 39-44.

Roda docens, Rolduc als priesteropleiding door de eeuwen heen, in: De vorming van de priester in de loop der eeuwen (Rolduc 2001), p. 143-159.

Les coutumes de Moissac. Edition synoptique et traduction des coutumes de Moissac du XIIe siècle (Maastricht/Moissac 2002, ISBN 90-802454-7-X.

Lemma’s Maastricht en Luik in : Topographie Chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle. XII. Province ecclésiastique de Cologne (Germania Secunda) (Paris 2002 = ISBN 2-7018-0155-9.

Kom, Schepper Geest. Gebeden tot de Heilige Geest ( Zoetermeer, uitgeverij Meinema, ISBN 90 211 3979 0).

Daphne, een heilige in de maak, in: 'Toegewijd aan de dienst van God'. Facetten van 900 jaar Kloosterrade-Rolduc (= Publications 140, 2004), p. 375-392.

Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deel I. De kerk en de mensen (Maastricht 2005, Maastrichts Silhouet, 62, ISBN 90-5842-023-X).

Sint Servaas volgens Jocundus. Het Leven en de Wonderen van Sint Servaas door de priester Jocundus (Maastricht 2006, Stichting Historische Reeks Maastricht, Vierkant Maastricht, 41 = ISBN 90 5842 028 0).

‘Locus iste sanctus est ...’ Over het iconografisch programma van de kapitelen van de kooromgang van de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht, in: PSHAL 142 (2006), p. 9-47.

Lambertus, laatste bisschop van Maastricht. Hubertus, eerste bisschop van Luik. Hun eigentijdse levensbeschrijvingen, in : PSHAL 143 (2007), p. 9-66.

Een lange voorgeschiedenis langs de Maas, en: De Franse Tijd (1794-1814), Luiks en Akens intermezzo (1801-1840), in: Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg (Maastricht 2009).

Amandus, bisschop van Maastricht, in : Onder ‘t kruys. Kerkelijke en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn (Gouda 2010, Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis), p. 15-29.

Jean de Bolland (1506-1665), wetenschapper in kerk en klooster, in: Maastricht kennisstad. 850 jaar onderwijs en wetenschap (Maastricht 2011), p. 54-71; Engelse uitgave: Maastricht city of knowledge)

Een missionair seminarie ten tijde van het Concilie, in: Herders naar Zijn hart. Bijdragen over de vorming en het leven van de priester (Bergambacht 2011 = Studia Rodensia, 5), p. 325-345.

Marcus Teller (1682-1728), een Maastrichtse priester-componist herontdekt, in: De Maasgouw 132 (2013), p. 96-104.

Maastricht. 600 jaar Sterre der Zee. 300 jaar Broederschap, Maastricht 2014, ISBN 978-90-90284462-0

Gebeden tot de Heilige Geest, Utrecht, De Boog - Betsaida, 2014 (Kort Bestek 18), 128 p. ISBN 978-90-6257-043-0

Hoe het Onzevader te vertalen, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 40 (2015), nr. 1, p. 3-12.

Kerk en cultuur in de Vroege Middeleeuwen, in: Limburg. Een geschiedenis tot 1500 (Maastricht 2015), p. 187-205.

Hoe het Onzevader te vertalen (2), in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 2016, nr. 2, p. 95-109.

La première sélection des manuscrits de l’abbaye de Moissac (janvier 1678), in: Scriptorium 70 (2016), p. 154 - 177 + pl. 8.

Hoe het Onzevader te vertalen (3 en 4), in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 2017, nr. 1, p. 3-15; 2018, nr. 1, p. 3-12.

De datering van Jezus’ kruisdood en Laatste Maaltijd, in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 2018, nr. 5, p. 364-389.

(met René Vroomen) Wapen van mgr. drs. Harrie M.G. Smeets, 24e bisschop van Roermond, in: LTG 46 (2018), p. 109-110.

Het historisch dossier van de heilige Amandus, in: PSHAL 154 (2018), p. 75-114.

Les archives de l’abbaye de Moissac,in: Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne 143 (2018), p. 85-104.

Waren de bisschoppen van Maastricht wel van Maastricht?, in: Babke Aarts, Ad van Pinxteren, Jos Schatorjé (red.), Limburgensia. De schatten van Schillings (Nijmegen, Vantilt, 2019), p. 39-44.

De historische Servatius. Stand van zaken, in: PSHAL 155 (2019), p. 9-56.

De Bidweg van de Sterre der Zee, 5 eeuwen religieus erfgoed, Uitgave van de Broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” (Maastricht 2020), 82 pagina’s

Niet te geloven! Teksten over de Eucharistie, Utrecht, De Boog, 2020, ISBN 97890-6257-116-1, 56 p.

Périgée de Moissac. L’époque des chanoines (Maastricht - Moissac 2020), 160 pagina’s

La datation du cloître de Moissac, in: Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Tarn-et-Garonne 145 (2020), p. 11-18

Lettre ouverte à Napoléon (Paris, Éditions Jourdan, 2021, 108 pages, ISBN 978-2-87466-690-2).

De kruisnimbus van de Drieëenheid
                in: Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift 47 (2022), nr. 1, p. 23-30.
 
Genealogie als historische hulpwetenschap. Pleidooi voor interdisciplinaire geschiedschrijving : lezing bij het afscheid van Henk Boersma als directeur van het LGOG
                in : Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 50 (2022), p. 135-143.
 
Waarom heet de ‘Sterre der Zee’ Sterre der Zee?
                in: De Maasgouw 142 (2023), p. 20-23.
 
Apogée de Moissac. L’abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac à l’époque de la construction de son cloître et de son grand portail (Maastricht - Moissac, 2023), 618 pages.