Docent liturgie

Dr. Samuele Marcantognini werd in 1970 geboren te Fano (Italië). Na het behalen van het diploma boekhouden en zijn dienstplicht bij de Italiaanse marine te hebben vervuld, kwam hij in aanraking met de Neocatechumenale Weg en vertrok hij in 1993 naar het seminarie Redemptoris Mater van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daar studeerde hij filosofie en theologie en werd in 1999 priester gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Na de eerste drie jaar als kapelaan is hij vervolgens tot pastoor benoemd in achtereenvolgend Alkmaar (2002), de regio Aalsmeer-Uithoorn (2013) en Hoorn e.o. (2017). Hij is sinds 2002 lid van de priesterraad en sinds 2020 deken van Hoorn.

In 2004 heeft hij het diploma supervisor behaald aan de Haagse Hogeschool. In de jaren 2010-2012 heeft hij liturgie gestudeerd aan het Instituut voor Pastorale Liturgie “Abbazia di Santa Giustina” te Padua (Italië), geaffilieerd met de faculteit Gewijde Theologie van het Pauselijk Atheneum “Sant’Anselmo” te Rome. Daar heeft hij in 2013 het licentiaat behaald en is hij in 2019 gepromoveerd. Sinds 2013 doceert hij Liturgie en Sacramententheologie aan de Instituten Sint Willibrord (priesteropleiding) en Sint Bonifatius (diaken- en catechistenopleiding) van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Publicaties:

Een gewoon gebaar? De visie op de eucharistieviering in de Nieuwe Katechismus van 1966 en haar implicatie voor de pastorale praktijk van de Kerk in Nederland vanaf Vaticanum II tot vandaag, Vogelenzang 2014.

Vieren en de kunst om met vrucht te vieren, in «Tijdschrift voor Liturgie», 100(2016), 243-254.

De postconciliaire liturgische hervorming in Nederland. Acceptatie, ontwikkeling, evaluatie en vooruitzichten voor de toekomst, ISBN: 9789464187700, Brave New Books, 2021.