Docent muzikale vorming

Ed Smeets werd geboren in Beek op 14 juli 1972. Na zijn middelbare schooltijd werd hij in 1990 seminarist op Rolduc. Vanwege zijn affiniteit met liturgie en zang volgde hij als dirigent van de seminarieschola cursussen kerkmuziek bij de toenmalige muziekdocent van het seminarie en bij de Sint Gregoriusvereniging. Na zijn priesterwijding in 1999 werd hij kapelaan in Panningen en Helden. Een jaar later hervatte hij zijn studieopdracht kerkmuziek onder supervisie van mgr. dr. A. Kurris te Maastricht en behaalde zijn diploma kerkmuziek. Sinds 2004 is hij pastoor van de vier parochies van Ubach over Worms. Hij is docent kerkmuziek aan de priesteropleiding en het Theologisch Instituut Rolduc, cantor bij plechtigheden in de kathedraal, bestuurslid van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond, lid van de werkgroep Kind-Koor-Kerk van de NSGV, verbonden aan de Schola Maastricht en geeft inleidingen op diverse korenavonden. Tot 2008 volgde hij de cursussen gregoriaans van het internationale studiegezelschap "Aiscgre" - Associazione Internationale Studi di Canto Gregoriano, gegeven te Goslar. Hij rondde zijn studie gregoriaans af in oktober 2008 met een eindexamen onder supervisie van mgr. Kurris.