Drs. F. Keyers

Docent godsdienstpsychologie en sociale vaardigheden

Mevrouw Francis Keyers werd geboren op 2 april 1960 en groeide op in Thorn. Zij studeerde geschiedenis aan het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, met als hoofdvak Nieuwe en Theoretische Geschiedenis. Aansluitend volgde zij de studie psychologie aan het Psychologisch Laboratorium van dezelfde universiteit, met als hoofdvak Klinische Psychologie. Postdoctoraal verwierf zij de registratie tot GZ-psychologe.

In 1989 trad zij in bij de Monialen Augustinessen van de Orde van Sint Augustinus en woonde en werkte zij in kloosters in Nederland, België en Italië. Binnen het internationale studiehuis van haar Orde studeerde zij theologie in Rome.

Na de studies startte zij haar werkzaamheden in de klinisch-psychologische praktijk, aanvankelijk in diverse verpleeghuizen in Noord Holland. Vervolgens was zij werkzaam als psychologe in het bedrijfsleven en in de Geestelijke Gezondheidszorg. Tevens was zij actief aan de Grootseminaries van de zuidelijke bisdommen en in de permanente vorming voor- en begeleiding van priesters en religieuzen. Vanaf 2010 voert zij een psychologische praktijk waar cliënten expliciet benaderd worden vanuit het RK geloof. Zij deed hiervan verslag in diverse publicaties.

Wonende in Thorn is zij lid van het kerkbestuur in de Parochiefederatie en is zij secretaris van de Stichting Abdijkerk Thorn.

Francis Keyers is door geloften Godgewijd, en in die hoedanigheid verbonden aan Abdij Lilbosch in Echt.