Docent klassieke talen

Drs. George Dölle (*1959 Eindhoven). Na het voltooien van het gymnasium Augustinianum bij de paters Augustijnen studie Klassieke Talen gevolgd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Succesvol afgesloten in 1985 met een doctoraalscriptie voor het hoofdvak “Oudchristelijk Grieks en Latijn”, met als onderwerp “Taalkundig onderzoek naar de liturgische teksten van het feest van Maria Geboorte”.

Van maart 1985 tot en met juni 2014 als docent Klassieke Talen gewerkt aan de Philips van Horne Scholengemeenschap te Weert.

In sept. 2005 begonnen met een deeltijdstudie theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht, de latere FKTU. In juni 2011 succesvol afgesloten met een master Theologie, hoofdvak “Liturgie”, met een thesis over “Priesterschap en priesterwijding bij Augustinus”.

Van sept. 2009 tot en met juni 2011 deelgenomen aan het gemeenschapsleven van het Grootseminarie Rolduc. Op 2 juni 2012 priester gewijd door Mgr. F. Wiertz in de Christoffelkathedraal te Roemrond. Per 1 sept. 2011 benoemd als kapelaan in de parochies H.Christoffel en H.Michael van Roermond-centrum en Herten. Per 1 sept. 2012 benoemd als docent Latijn en Grieks aan het Grootseminarie Rolduc. Per 1 sept. 2015 benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het middelbaar en hoger onderwijs, welke functie per 1 januari 2019 is uitgebreid tot hoofd van het onderwijsbureau en bisschoppelijk gedelegeerde voor het gehele onderwijs.

Per 1 januari 2020 benoemd als pastoor van de H.Clemensparochie te Hulsberg. Per 29 mei 2022 ook als pastoor benoemd van de parochies H.Hubertus te Genhout en H.Remigius te Schimmert.