Docent homiletiek

Lars Peetam (1979) studeerde van 1998 tot 2004 filosofie en theologie aan het Grootseminarie ‘Het Willibordhuis’ en ontving in 2005 de priesterwijding. Hij was tot 2011 in verschillende parochies in het Bisdom Haarlem-Amsterdam werkzaam als kapelaan. Van 2011 tot 2014 was hij pastoor van de Maria Magdalenaparochie te Zaandam. Sinds 2014 is hij werkzaam in het bisdom Breda als pastoor van de Parochie van de Heilige Familie te Breda, Bavel, Ulvenhout en Galder. Hij promoveerde in 2019 (pastoraaltheologie en homiletiek) aan de theologische faculteit van Sankt Augustin (Duitsland), die inmiddels is omgevormd tot de Kölner Hochschule für Katholische Theologie Sankt Augustin (KHKT).

 

Bibliografie:

Carolus Borromeus en de prediking: de preek in liturgische context (Charles Borromeo and the Preaching: the Sermon in a Liturgical Setting). Communio 43 [Dutch Edition] (2018), 390-408

Homilien von Piet Penning de Vries SJ (1928-1995) vor dem Hintergrund der Merkmale der Homilie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (Homilies of Piet Penning de Vries SJ and the Characteristics of the Homily according to Vaticanum II). ‘s Hertogenbosch: Betsaida (2020)

De homilie en het preken in de missionaire parochie (Homily and Preaching in the Era of Parish Renewal). Communio 48 [Dutch Edition] (2023), 121 -130