Docent Sociale Leer van de Kerk

Alexander de Graaf Woutering (*1965)

1965: geboren in Roermond

1983-1989: studie aan het grootseminarie Rolduc

1989: diakenwijding, benoeming tot diaken-assistent te Horst, St. Lambertus

1990: priesterwijding, benoeming tot kapelaan te Horst, St. lambertus

1993: benoeming tot kapelaan te Venray, St. Petrus Banden

1996: benoeming tot administrator van de parochies O.L. Vrouw van Zeven Smarten (Paterskerk), H. Franciscus van Assisie (Brukske) en Christus Koning (Vredeskerk)

1998: benoeming tot aalmoezenier van sociale werken

2004-2006: studie aan de Katholieke Universiteit Leuven: Theologische Ethiek: Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen

2006: docent aan de permanente diakenopleiding

2006-2008: studie aan de Katholieke Universiteit Leuven: Sociale Leer van de Kerk: Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, tevens STL

2009: benoeming tot deken van het dekenaat Horst alsook tot pastoor en administrator van 6 parochies

2010: docent aan het grootseminarie Rolduc

Publicaties:

Communio, jaargang 36, 2011, nummer 6: "Een praktijkervaring. Oefenen rond de Kerk in democratie."