Lic. R. van Attekum

Docent Exegese

Roderick van Attekum werd geboren in Maastricht op 26 maart 1987. Na het Gymnasium aan het Stella Maris College te Meerssen studeerde hij van 2006 tot 2012 aan het Grootseminarie Rolduc. Op 25 mei 2013 werd hij priester gewijd door Bisschop Frans Wiertz in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Van 2012 tot 2016 was hij kapelaan aan de Sint Servaasbasiliek en van de Sint Anna-Lambertusparochie te Maastricht aan de zijde van Deken Mathieu Hanneman. In dezelfde periode was hij bestuurslid van de Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond. Tevens is hij lid van het pastoraal team van de Lourdes-bedevaarten en begeleidt hij ieder jaar een van de bedevaarten van het Huis van de Pelgrim.

In september 2016 kreeg hij van Bisschop Frans Wiertz de opdracht om Exegese te studeren aan het Pauselijk Bijbelinstituut (Biblicum) te Rome. Na het behalen van zijn propedeuse studeerde hij van september 2017 tot februari 2018 Hebreeuws en Bijbelse archeologie aan The Hebrew University of Jerusalem. Na terugkeer in Rome vervolgde hij zijn opleiding aan het Biblicum en behaalde hij op 22 februari 2020 – magna cum laude – het Licentiaat in de Heilige Schrift. Zijn afstudeerscriptie betrof een vergelijking tussen het verhaal van de koninklijke beambte (Joh 4,46-54) en leerling Thomas (Joh 20,24-29) volgens de narratieve methode. 

In maart 2020 startte hij met het tweede onderdeel van zijn studieopdracht: zijn promotieonderzoek over het Evangelie van Johannes onder leiding van Professor Michel Kamanzi S.J.