Docent kerkelijke documenten / inleiding filosofie

Mgr. Dr. Everardus Johannes de Jong, geboren op 4 juli 1958 te Eindhoven, ging in deze stad naar de LTS en de MTS (electronica). Hij vervolgde zijn studies op het Grootseminarie Rolduc van 1976-1982. In dat jaar werd hij diaken gewijd en genoemd in Maasbracht. Een jaar later werd hij priester gewijd om nog een jaarkapelaan te blijven in dezelfde plaats. In 1984 kreeg hij eenstudieopdracht filosofie en ging voor 2 jaar naar Rome waar hij aan het Angelicum het licentiaat behaalde. Na drie jaar m.n. wetenschapsfilosofie gestudeerd te hebben in Washington D.C. (VS), aan de Catholic University, promoveerde hij op een proefschrift over Galileo Galilei. Vervolgens werd hij benoemd tot docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en tot afdelingshoofd jongeren- en roepingenpastoraat en evangelisatie van het bisdom Roermond. In 1955 werd hij kapelaan aan de St. Servaasbasiliek te Maastricht en in 1996 studentenpastor, met behoud van zijn andere taken.

Op 12 december 1998 volgde zijn benoeming tot hulpbisschop van Roermond en op 6 februari 1999 werd hij bisschop gewijd. Als vicaris-generaal is hij verantwoordelijk voor de pastorale diensten van het bisdom. In de bisschoppenconferentie behartigt hij de werkvelden catechese, onderwijs en jongeren. Hij is lid van de paustelijke raad voor de interreligieuze dialoog.

Kijk voor meer informatie over hulpbisschop De Jong op de website van het bisdom Roermond.