De bisschop van Roermond

Vanuit zijn functie is de bisschop van het bisdom Roermond de bestuurder van het Grootseminarie Rolduc. Hij bepaalt conform de algemeen geldende regels van de Rooms Katholieke Kerk de inrichting, de gang van zaken en het studie- en vormingsprogramma van het seminarie. De functie van de bisschop van Roermond is op dit moment vacant.


De huisstaf van het seminarie

Voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen het seminarie en voor het geven van adviezen aan de bisschop met betrekking tot de priesteropleiding, heeft de bisschop een aantal mensen benoemd die zitting hebben in de staf van het seminarie. Van hen wonen er enkelen in huis, terwijl anderen in de pastoraal werkzaam zijn.

Dr. B. Hegge, spirituaal en bibliothecaris

Dr. D. Rohling, studieprefect