De bisschop van Roermond

Vanuit zijn functie is de bisschop van het bisdom Roermond de bestuurder van het Grootseminarie Rolduc. Hij bepaalt conform de algemeen geldende regels van de Rooms Katholieke Kerk de inrichting, de gang van zaken en het studie- en vormingsprogramma van het seminarie. 

Nu de bisschop, Mgr. Frans Wiertz, met emeritaat is gegaan, wordt het bestuur van het bisdom waargenomen door Mgr. dr. Hub Schnackers.

Je kunt meer informatie vinden over Mgr. Schnackers op de website van het Bisdom Roermond


De huisstaf van het seminarie

Voor het dagelijkse reilen en zeilen binnen het seminarie en voor het geven van adviezen aan de bisschop met betrekking tot de priesteropleiding, heeft de bisschop een aantal mensen benoemd die zitting hebben in de staf van het seminarie. Van hen wonen er enkelen in huis, terwijl anderen in de pastoraal werkzaam zijn.

Dr. B. Hegge, spirituaal en bibliothecaris

Dr. D. Rohling, studieprefect

Mgr. dr. B. Janssens

Mgr. R. Maessen