Op 24 en 25 juni vond de afsluiting van het studiejaar 2021-2022 plaats. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vond er een barbecue plaats voor de seminariegemeenschappen van Rolduc en Blankenberg, maar bovenal voor de personeelsleden die bij deze gelegenheid onze gasten zijn.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!