Bedevaart naar Leenhof

Dit jaar werd op de gedachtenis van HH. Wiro, Plechelmus en Otger (8 mei) traditiegetrouw de jaarlijkse bedevaart te voet gehouden naar O.L. Vrouw van de Berg Carmel te Leenhof-Schaesberg.

Lees verder...


Roepingenvespers Merkelbeek

Het Grootseminarie Rolduc was op zondag 6 mei aanwezig bij het gebedsuur voor roepingen bij de Zusters van Geestelijke Familie ‘Het Werk’ te Merkelbeek. In de parochiekerk Sint Clemens werd een versperviering met eucharistische aanbidding gehouden met rector Hendriks als hoofdcelebrant.

Lees verder...


De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!