Op het hoogfeest van Maria Onbevlekt ontvangen, 8 december 2018, werd mgr. Harrie Smeets tot 24e bisschop van Roermond gewijd. Vanzelfsprekend waren we met heel het seminarie bij deze plechtigheid aanwezig.


Op 7 december jl. werd alweer het negende deel gepubliceerd van de Studia Rodensia. In deze serie kunnen docenten hun werk publiceren, vooral met het oog op de studie van studenten en andere geïnteresseerden.


Dit jaar werd de 44e Dies Natalis van het Grootseminarie Rolduc gehouden op vrijdag 7 december, omdat de eigenlijke dag op een zaterdag viel. Dit kwam overigens bijzonder goed uit vanwege de bisschopswijding van Mgr. Harrie Smeets op 8 december. 


De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!