Op woensdag 5 mei namen wij als seminariegemeenschap afscheid van Doetie Groeneveld, die na 21 jaren trouwe dienst op Rolduc (waarvan ruim 10 jaar op het seminarie) mag gaan genieten van een welverdiend pensioen.

Op 4 mei worden in heel Nederland de mensen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog het leven lieten door oorlogsgeweld. Ook werd op deze dag door de seminariegemeenschap stilgestaan bij deze herdenking.

Tijdens de paasvakantie van het seminarie, vonden er in India in verschillende bisdommen priesterwijdingen plaats van onze studenten. Dit jaar reisde spirituaal Hegge namens het seminarie naar India om bij verschillende plechtigheden aanwezig te zijn.


Publicatie van docent Hubert Timmermans

Deze dagen verscheen de monografie van filosoof Hubert Timmermans, docent aan het seminarie. Hij schreef een indrukwekkend boek over 'de vreemdheid van het zijnde'. Het boek telt 528 pagina's, is uitgegeven met een harde kaft.

De prijs is 24,50 euro, excl. verzendkosten en het kan besteld worden via info@remove-this.rolduc.nl 

Hubert Timmermans is filosoof en theoretisch taalkundige. Hij is als docent wijsbegeerte verbonden aan het Grootseminarie Rolduc en aan het Center for European Studies van Maastricht University. Zijn onderwijs richt zich onder meer op de wijsgerige kosmologie en op de comparatieve metafysica.

Omschrijving van de inhoud:

De vraag ‘waarom er iets is in plaats van niets’, kent een centrale positie in de westerse metafysica. Dat er aan deze kwestie echter nog geen finale probleemstellingsstatus mag worden toebedeeld, hoopt de in dit boek aan de orde gestelde verhandeling duidelijk te maken.

De vraag op zich blijkt namelijk ten aanzien van haar identiteitsvastlegging en betekenisvoorwaarde afhankelijk te zijn van een wijsgerige kosmologie welke als zodanig niet zonder het naar voren komen van een metafysische openbaringsactor tot in haar uiterste karakteristiek kan worden herleid. Wat het een en ander zegt, is dat de primaire probleemstelling waarop de metafysica zich dient te richten de ‘waarom’- vraag met betrekking tot de ‘aanwezigheid’ van het ‘zijnde’ volstrekt overstijgt. 

Hiermee komt er een kosmologie in beeld die onvermijdelijk haar eigen betrekkelijkheid onderkent en welke aan de hand van dit inzicht de ruimte biedt voor het optreden van een openbaringsmetafysica die het noodzakelijke sluitstuk vormt van iedere kosmologische beschouwing welke het ‘geschieden’ van het ‘bestaande’ van zowel een uitputtende beschrijving als van een laatste verantwoording wenst te  voorzien.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!