Roepingenzondag is altijd het moment voor de seminaristen om de parochies in te gaan. Dit jaar was dat niet eens zo eenvoudig doordat het begin ervan, op zaterdagavond, samenviel met de bisdommelijke ontmoetingsdag van de opleidingen.


Op Roepingenzondag, 12 mei jl., werd na de pontificale Roepingenvespers een nieuw glossy magazine van het Grootseminarie gepresenteerd. Dit magazine is een vervolg op de glossy van twee jaar geleden.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!