Op het seminarie ontvangen we dikwijls mensen die met de seminariegemeemschap in gesprek gaan over hun werk in ons bisdom. Op zondag 5 maart mochten we John Dautzenberg, pastoor van de Sint Servaasbasiliek en deken van Maastricht, verwelkomen.

Inmiddels werden al voor de derde keer de priesterdagen van het bisdom Roermond in de nieuwe vorm georganiseerd. De priesters van het bisdom Roermond worden uitgenodigd voor een dag van studie en een dag van bezinning, waarbij het aspect van ontmoeting een belangrijke rol speelt.

Na de carnavalsonderbreking is op Aswoensdag de seminariegemeenschap weer teruggekeerd op het seminarie, om gezamenlijk plechtig de veertigdagentijd te beginnen. Op deze sobere boetedag van onthouding en gebed werd in de namiddag plechtig de Eucharistie gevierd, gecombineerd met de vespers van Aswoensdag.


Priesterschap en cultuurchristendom

Onlangs verscheen in het tijdschrift Communio een artikel van de hand van rector Lambert Hendriks over priesterschap en priesteropleiding in deze tijd. Aan het begin van een nieuw studiejaar, waarbij ook weer een nieuwe groep studenten wordt gevormd tot priesters, kregen de studenten dit artikel aangereikt voor inspiratie en reflectie.

Het artikel is van deze website te downloaden.

Bron: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, 46(2021), 254-269.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!