Op maandag 9 december jl. vierde de seminariegemeenschap niet alleen het hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, maar ook de 45ste Dies Natalis van het Grootseminarie Rolduc. Priesters, diakens, seminaristen en medewerkers verzamelden zich ‘s ochtends in de Abdijkerk voor een pontificale hoogmis met bisschop Smeets als hoofdcelebrant.


Op Sinterklaasavond, donderdag 5 december, hebben wij in het Grootseminarie Rolduc een mooie pakjesavond mogen vieren. De Sint en de pieten zijn ons, ondanks hun volle agenda, komen bezoeken met mooie cadeautjes en heerlijke chocoladeletters.


Op het feest van Christus Koning opende het Grootseminarie Rolduc haar deuren voor verschillende gasten van de seminaristen. Een hele middag en avond werden genodigde priesters, diakens en familieleden vergast op een entertainmentprogramma dat geheel door de seminaristen zelf uitgevoerd werd.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!