De eerste week van februari stond in het teken van de jaarlijkse Seminarweek. Van dinsdag 4 februari t/m vrijdag 7 februari zijn de studenten bezig geweest met het onderwerp Missiologie en Evangelisatie. Ze kregen een brede inkijk in deze thematiek en er stond ook een uitstapje op het programma.


In India vonden deze dagen twee priesterwijdingen plaats van seminaristen die op Rolduc hun opleiding hebben gehad. Robin en Boby gingen voor hun wijding even terug naar huis en bisschop Smeets reisde met hen mee. De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!