Roepingendagen op Rolduc

9 november - priesteropleiding (Grootseminarie Rolduc)
12 november - Theologisch Instituut Rolduc

Naar aanleiding van de roepingenweek in Nederland vinden er op Rolduc meeloopdagen plaats. De roepingenweek wordt altijd gehouden rond het feest van de H. Willibrord, die in ons land het geloof gebracht heeft.

wo. 9 november 2022

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.50 uur Volgen van colleges
12.30 uur Middagmaal
13.30 uur Rondleiding
15.00 uur Gesprekken met studenten
17.00 uur Gezongen vespers en afsluiting (om 18.00 uur)

za. 12 november 2022

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Inleiding
11.30 uur Volgen van een college
12.20 uur Middaggebed
12.30 uur Warme maaltijd en afsluiting

Aanmelden kan via: rector@remove-this.rolduc.nl


Priesterschap en cultuurchristendom

Onlangs verscheen in het tijdschrift Communio een artikel van de hand van rector Lambert Hendriks over priesterschap en priesteropleiding in deze tijd. Aan het begin van een nieuw studiejaar, waarbij ook weer een nieuwe groep studenten wordt gevormd tot priesters, kregen de studenten dit artikel aangereikt voor inspiratie en reflectie.

Het artikel is van deze website te downloaden.

Bron: Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, 46(2021), 254-269.


Op donderdag 8 september, het feest van de geboorte van de Moeder Gods, is het nieuwe studiejaar 2022/2023 plechtig geopend. In de ochtend vond de docentenvergadering plaats waarna er tijdens een symposium een voordracht werd gegeven door docent Exegese van het Nieuwe Testament, lic. Van Attekum.

Traditiegetrouw begint het nieuwe studiejaar van het grootseminarie met het herfstuitstapje. Dit om op ontspannen en informele wijze samen te zijn met de beide seminariegemeenschappen van ons bisdom en de seminariestaf. Voor vier nieuwe studenten was dit een mooi moment om kennis te maken met de gemeenschap.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!