Seminarie gesloten

Het Covid-19 virus grijpt in Nederland flink om zich heen. Daarom heeft de overheid ook onderwijsinstellingen gevraagd hun deuren te sluiten. Dit geldt ook voor het seminarie, zeker ook omdat we ook te maken hebben met een grote groep mensen die van buitenaf dagelijks naar het seminarie komen. Voor de lessen zijn oplossingen gevonden in de vorm van 'on-line onderwijs', en sommige medewerkers werken van huis uit. Voor de bewoners van het seminarie en het personeel dat wel nog aan het werk is, geldt dat de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

De bibliotheek zal (minstens) tot 28 april a.s. gesloten zijn.

Lees verder...


Na het jarenlang beproefde concept van de bisdomretraite, dat door Mgr. Wiertz, in het leven werd geroepen, werd er met bisschop Smeets een nieuw begin gemaakt met de ‘priesterdagen’. Anders dan bij de retraite lag nu het accent niet alleen op bezinning, maar ook op navorming en ontmoeting. De priesterdagen begonnen in de avond van 1 maart en duurden tot en met het avondmaal op dinsdag 3 maart.De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!