Roepingenzondag

In het evangelie van de vierde zondag van Pasen spreekt de Heer over Zichzelf als de Goede Herder. Het is op deze zondag dat de Kerk roepingenzondag viert en waarop ze bijzonder stilstaat en bidt voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven, ook bidt de Kerk dat alle mensen Gods roepstem voor hun eigen leven mogen horen. Vanzelfsprekend is deze zondag voor een priesteropleiding van bijzonder grote betekenis.

Bezoek Gouverneur Roemer

Op 17 april 2024 mochten de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater de Commissaris van de Koning in Limburg, dhr. E. Roemer ontvangen. Overeenkomstig een zeer lange traditie wordt de Commissaris van de Koning in Limburg de 'gouverneur' genoemd. In de loop van de ochtend maakte hij - in gezelschap van dhr. Haenen - zijn opwachting bij het seminarie.


Nieuwe telefoonnummers

Met ingang van vandaag zijn het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc te bereiken onder nieuwe telefoonnummers.

Het algemene nummer is voortaan: 045-2117000


De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!

Rector dr. L. Hendriks
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade