Bezoek Gouverneur Roemer

Op 17 april 2024 mochten de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater de Commissaris van de Koning in Limburg, dhr. E. Roemer ontvangen. Overeenkomstig een zeer lange traditie wordt de Commissaris van de Koning in Limburg de 'gouverneur' genoemd. In de loop van de ochtend maakte hij - in gezelschap van dhr. Haenen - zijn opwachting bij het seminarie.

Paastriduum

De belangrijkste dagen in het Kerkelijk jaar zijn de dagen van Pasen, waarop het lijden, sterven en verrijzen van de Heer worden herdacht, het Heilig Triduum. Ook op het seminarie, waar mensen op een bijzondere wijze met God verbonden leven, zijn dit de belangrijkste en meest plechtige dagen van het jaar. Er wordt, nog meer dan anders, door de hele gemeenschap veel zorg gedragen voor een zo mooi mogelijke liturgie en een zo vruchtbaar mogelijke tijd voor innerlijke bezinning en voorbereiding op Pasen.

Palmzondag - synodaal gesprek en bezoek mgr. Wiertz

Voor de seminariegemeenschap is - net als voor heel de Kerk - Palmzondag altijd een bijzonder moment waarop de Goede Week begint en ook de liturgie uitnodigt tot meer bijzondere vieringen. Vandaag was dan ook een dag waarop alle studenten bij elkaar waren om dit plechtige begin van de lijdenstijd gezamenlijk mee te maken. Het werd uiteindelijk een goed gevulde dag, waarop in dankbaarheid kon worden teruggezien. 

Rectorsfeest

Voor het rectorsfeest stond dit jaar al om 7.45 uur de bus gereed. Samen met de seminariegemeenschap van Redemptoris Mater, vertrok het Rolducse seminarie naar Vught voor een bijzondere en leerzame belevenis: een bezoek aan de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught. Na daar een aantal uren te hebben doorgebracht, verplaatste de priesterstudenten en priesters zich naar het klooster van Berne-Heeswijk, niet ver daar vandaan.


Nieuwe telefoonnummers

Met ingang van vandaag zijn het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc te bereiken onder nieuwe telefoonnummers.

Het algemene nummer is voortaan: 045-2117000


De priesteropleiding van het bisdom Roermond

Op het seminarie worden mensen tot priester gevormd. Roept God ook jou om priester te worden? Meld je aan voor een gesprek en een kennismaking.

Welkom!

Rector dr. L. Hendriks
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade