Aanstellingen tot acoliet

Op het feest van Maria Lichtmis, tijdens de seminarweek, was Mgr. De Jong in ons seminarie te gast om aan vier priesterstudenten de aanstelling tot acoliet te geven. Dit deed hij namens mgr. Smeets en namens hun thuisbisschoppen.

Tijdens de feestelijke heilige Mis, die begon met een kaarsenprocessie in de kruisgang, werden Sanchon, Maxwell, Jerry en Ignatious aangesteld tot acoliet. Zo hebben zij opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar de priesterwijding en kunnen zij hun roeping concreter beleven in het dienstwerk aan het altaar.