Adventsviering

Gewoontegetrouw hield de seminariegemeenschap vlak voor het begin van de kerstvakantie een Adventsviering. Op deze avond van 21 december werd de tijd genomen rustig stil te staan bij de komst van de Heer op aarde. Het is altijd een mooie viering die begint in de kapel en eindigt bij de kerststal in de recreatiezaal.  

De viering wordt door de seminaristen zelf verzorgt. De senior heeft de verschillende bijdragen van de seminaristen gecoördineerd en alles in goede banen geleid. De verschillende talen die gebruikt werden geeft de diversiteit van het seminarie mooi weer. Het Alma Redemtoris Mater, in het Latijn, is dan weer een mooi symbool voor de eenheid van onze Kerk. De viering bevatte een korte lezing uit het evangelie, met daarna een beschouwing, en was voorzien van passende en mooie stukken vioolmuziek. Na de overweging was er tijd voor gebed en een speciaal gebed voor de zielenrust van overleden emeritus-bisschop Harrie Smeets. 

De viering eindige met het plaatsen van het kindje Jezus in de kerststal en het zegenen van de kerststal en de kerstboom. Uiteraard werden hier nog verschillende adventsliederen gezonden. Na de viering was er nog tijd voor gezellig samenzijn, met daarbij kerststol en een glaasje wijn. 

Inmiddels is de kerstvakantie begonnen en zijn de voorbereidingen voor kerstmis bijna afgerond. De gemeenschap van Rolduc wenst iedereen daarom alvast: Een zalig kerstfeest en Gods zegen over 2024 

Tekst: JS