Adventsviering

Op donderdag 16 december, daags voor het begin van de kerstvakantie, kwam de seminariegemeenschap samen voor de adventsviering. Hierbij droegen de studenten allemaal een steentje bij, met gezang, muziek, teksten uit de Schrift en overwegingen. Bijzonder aan de adventsviering, is dat de studenten in hun eigen talen van zich laten horen. Ook werd het Allerheiligste uitgesteld voor een moment van aanbidding.

Aansluitend werd de kerststal in de recreatiezaal gezegend en volgde er een gezellig samenzijn. Ook hier werden verschillende liederen ten gehore gebracht in verschillende talen. Met het eten van kerstbrood werd er al een voorschot genomen op de aankomende kersttijd.