Afscheid mevr. Barenbrug

Op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer namen wij als seminariegemeenschap afscheid van onze logopediste mevrouw Barenbrug, die het na een uitzonderlijk grote staat van dienst rustiger aan gaat doen. Gedurende 40 jaar heeft mevrouw Barenbrug de aankomende clerus van ons bisdom bijgestaan op het gebied van dictie en articulatie, gedurende hun seminarietijd en ook als ze pas in de parochie waren. Er is bijna geen enkele priester in het bisdom Roermond die geen les heeft gehad van mevrouw Barenbrug.

Tijdens de plechtige hoogmis van Hemelvaart, waar mevrouw Barenbrug ook aanwezig was, werd er in de homilie ook kort stilgestaan bij de verdiensten van mevrouw Barenbrug voor Grootseminarie Rolduc en uitte de rector de grote dankbaarheid die wij haar als seminariegemeenschap verschuldigd zijn. 

Na de Heilige Mis werd er op passende wijze afscheid genomen. Onder het genot van koffie en vlaai, vertelde mevrouw Barenbrug verschillende anekdotes uit haar leven, de senior hield een afscheidsrede namens de studenten en werd mevrouw Barenbrug toegezongen door de seminariegemeenschap (met een lied op het refrein van het “O reinste der schepselen”). Als tastbare herinnering ontving zij de kristallen kubus met het logo van Rolduc.

In september zal in de kring van de docenten afscheid van haar worden genomen.

We bidden God dat het mevrouw Barenbrug altijd goed mag blijven gaan en dat ze beloond mag worden voor haar tomeloze inzet en haar voorbeeld in geloof.

Tekst: JdM