Afsluiting studiejaar

Op vrijdag 23 juni werd het studiejaar 2022-2023 feestelijk afgesloten met een barbecue en daags erna met een heilige Mis. Deze barbecue is niet alleen bedoeld voor de seminaristen en priesters, maar ook voor al het personeel dat een jaar lang heeft meegeholpen om het seminarie draaiende te houden. Op deze dag werd ook de nieuwe 'senior' bekend gemaakt. Zoals elk jaar, kregen de studenten de kans om te kiezen wie hun vertegenwoordiger voor komend studiejaar wordt. Ignatious Julian heeft met een ruime meerderheid van de stemmen deze taak gekregen. Zijn voorganger Jins James, die maar liefst twee jaar achter elkaar senior was, gaf hem de 'senior-stropdas'.

Tijdens de genoemde barbecue werd afscheid genomen van twee gewaardeerde docenten: dhr. Jean Notten en dhr. Goswin Steijns. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor de verbetering van de Nederlandse taal onder de seminaristen. De een voor wat betreft de taalvaardigheid en de ander met het oog op de uitspraak. Een nobele taak, want het Nederlands is een taal die zeker voor de buitenlandse studenten veel moeite kost om te leren. Na een dankwoord van de senior Jins, hebben de seminaristen een lied gezongen met een speciaal geschreven tekst.
 
Op zaterdag 24 juni, eindigde het studiejaar met een plechtige heilige Mis en het zingen van het Te Deum (U, God, loven wij). Na de mis werd de tradionele groepsfoto gemaakt, dit jaar bij het grote Mariabeeld aan de ingang van Rolduc. Toen was de tijd voor afscheid aangebroken en kon voor eenieder de vakantietijd beginnen: voor de meeste betekent dit eerst nog een stageopdracht, maar daarna breekt dan eindelijk de welverdiende rust aan.

Tekst: JS