Afsluiting studiejaar

Op vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni werd het studiejaar 2023-2024 met een feestelijke barbecue en een plechtige eucharistieviering afgesloten. Op deze barbecue zijn niet alleen de seminaristen en priesters aanwezig, maar vooral is het ook een bedankje voor al het personeel dat met hun harde werk het leven in het seminarie mogelijk maakt.

Een belangrijk moment op deze gezellige bijeenkomst was het afscheid van de econoom van het seminarie: Pieter Wilms. Maar liefst 25 jaar heeft hij met hart en ziel gezorgd voor de financieën van het seminarie. Hij was ook met elke student zeer begaan. Nu is het tijd voor zijn pensioen. Samen met zijn vrouw en dochter was hij voor de ‘laatste keer’ bij de seminariegemeenschap. Na het dankwoord van rector Hendriks en de overreiking van een cadeau en aandenken aan het seminarie hebben de studenten nog een danklied gezongen. De oud-econoom - zelf goed bekend met de kerkmuziek - kon het niet laten om het gelegenheidskoor van studenten vervolgens ook zelf te dirigeren.

De slotavond is ook altijd het moment van het bekend maken van de nieuwe senior. Dit maal deed zich echter een bijzondere situatie voor. Er was maar één student die aan de senior-eisen voldoet, namelijk het drie jaar woonachtig zijn in de seminariegemeenschap. Er waren dus geen verkiezingen nodig. De nieuwe senior Johan de Munnik kreeg de seniordas van zijn voorganger Ignatious Julian. Ondanks het feit dat hij dus niet gekozen is, ziet hij vol enthousiasme uit naar deze nieuwe taak en hebben de studenten er alle vertrouwen in dat de nieuwe senior zijn taken goed uit zal voeren.

Op zaterdag 29 juni, het hoogfeest van Petrus en Paulus, eindigde het studiejaar dan echt met een plechtige heilige Mis en werd het Te Deum gezongen. Het was voor de seminariegemeenschap een grote eer dat mgr. Maessen als administrator kon komen voor deze Eucharistieviering, op de dag dat hij zijn vijftigste wijdingsverjaardag vierde. Na afloop van de Mis was er dan ook nog gelegenheid voor felicitaties door de rector, een cadeautje en koffie met vlaai. De groepsfoto werd deze keer overigens gemaakt in de tuin van Rolduc in de buurt van de wijngaard. Na al deze gebeurtennissen nam iedereen afscheid en was de tijd van vakantie en ontspanning aangebroken.

Wij willen iedereen bedanken die dit studiejaar mogelijk hebben gemaakt en wensen iedereen een mooie zomer toe.

Tekst: JS