Afsluiting studiejaar

Op 24 en 25 juni vond de afsluiting van het studiejaar 2021-2022 plaats. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vond er een barbecue plaats voor de seminariegemeenschappen van Rolduc en Blankenberg, maar bovenal voor de personeelsleden die bij deze gelegenheid onze gasten zijn. 

Aangezien het weer op vrijdag juist tegen de avond wisselvallig werd, was het nog een hele opgave om de locatie van de barbecue vast te leggen. Besloten werd om in een deuropening te barbecueën, terwijl de recreatiezaal als gezellige eetgelegenheid werd benut. Dit plan slaagde voor het grootste deel: alleen het brandalarm bleek nog een flinke uitdaging.

Op zaterdag celebreerde mgr. Maessen, als vervanger van bisschop Smeets, de afsluitende H. Mis. Een mooie verrassing was dat de bisschop zelf er ook bij kon zijn. Naar goed gebruik werden ook de klokken geluid en werd het Te Deum gezongen.

De aansluitende groepsfoto werd dit keer in de Rococo-bibliotheek gemaakt. Dit was de plek van de eerste groepsfoto’s, maar de laatste keer was alweer jaren geleden. Bij het aansluitend koffie-moment, nam iedereen afscheid van elkaar met het oog op de zomervakantie. Dat was overigens ook het moment waarop de laatstejaars beurtelings bij vicaris-generaal Quaedvlieg mochten komen om hun benoeming te vernemen. 

We wensen iedereen een gezegende en goede zomer toe! In september begint het nieuwe studiejaar.