Allerheiligen en allerzielen

De katholieke Kerk viert op 1 november alle heiligen die het geluk van de hemel al kennen, en op 2 november herdenkt zij alle overleden gelovigen. Vanzelfsprekend besteedde ook de seminariegemeenschap extra aandacht aan deze mooie vieringen.

Op het hoogfeest van Allerheiligen begon de dag na samen het ochtendgebed gebeden te hebben, met de plechtige Hoogmis. Vervolgens was er voor de studenten een collegevrije dag. Om 17.00 uur was er een lof, met aanbidding van het allerheiligste Sacrament nadat de Vespers gezongen waren.

Op Allerzielen werden de overledenen herdacht in de liturgie. In het bijzonder de docenten, studenten en andere weldoeners, die voor Rolduc veel betekend hebben. De heilige Mis, in het Gregoriaans gezongen, was bijzonder stemmig en plaatste ons in een lange traditie. Tegen het vallen van de avond, kwam de seminariegemeenschap samen op het kerkhof van Rolduc. Hier is met een woorddienst en het rozenkransgebed gebeden voor de zielenrust van de overledenen. De graven werden gezegend en bewierookt. Aan het eind van deze gebedsdienst, ging de seminariegemeenschap in processie naar de kerk, waar plechtig het avondgebed voor de overledenen gezongen werd.

Tekst: JS