Aswoensdag

Na de carnavalsdagen kwamen op Aswoensdag de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater samen om plechtig de veertigdagentijd te beginnen. Op deze sobere boetedag van gebed en onthouding werd in de late namiddag de Eucharistie gevierd, gecombineerd met de vespers van Aswoensdag. Tijdens de Eucharistieviering kregen de seminariegemeenschappen het askruisje opgelegd door rector Hendriks. 

We bidden de goede God dat deze veertigdagentijd voor ons allen een vruchtbare tijd mag zijn, waarin we ons hart steeds meer voor Hem en voor elkaar mogen openen en zo steeds inniger met Hem verbonden mogen zijn, opdat we waardig toe mogen leven naar de glorievolle Verrijzenis van Zijn Zoon, Jezus Chistus onze Heer.

Tekst: JdM