Aswoensdag

Na de carnavalsonderbreking is iedereen op Aswoensdag weer teruggekeerd op het seminarie. Het begin van de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning, vasten en soberheid, is op aswoensdag plechtig ingeluid op het seminarie. Voor het grootste deel was het weliswaar een sobere boetedag, maar in een Eucharistieviering gecombineerd met de Vespers van aswoensdag kregen de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater het askruisje opgelegd door mgr. Maessen, die de bisschop vervangt.

Moge deze Veertigdagentijd voor ons allen een vruchtbare tijd van bezinning en bekering zijn, waarin we hoopvol kunnen uitzien naar de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus met Pasen.