Baccalaureaatsexamens

Op zaterdag 25 september vonden op Rolduc de baccalaureaatsexamens plaats. Deze examens besluiten de studie van de priesterkandidaten met een belangrijke plechtigheid. Door de affiliatie van de opleiding met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, betekent het met goed gevolg afleggen van de opleiding, dat de graad van baccalaureaus in de theologie behaald kan worden.

Er waren dit jaar maar liefst zes kandidaten voor dit examen. Om 9 uur meldde de eerste zich, en zo volgden de kandidaten zich op, tot om 12.30 uur het laatste examen werd afgesloten. Allen gaven blijk van een goede voorbereiding, en de een na de onder kon onder een gezonde spanning toch een degelijk verhaal houden over de onderwerpen die werden aangereikt. Dit deden ze tegenover de examencommissie, die door studieprefect Rohling werd voorgelezen.

Baccalaureus in de theologie werden:

Franco Escobar

Francis Sahayam

Jean-Léonard Ratokiniaina

Arulraj Mariasusai

Christyraj Francis

en Vins Siju Vincent

We besloten de plechtigheid met een feestelijke lunch.