Bedevaart naar Leenhof

In de maand mei, de Mariamaand, is het een goed gebruik van de seminariegemeenschappen van ons bisdom om een voetbedevaart te maken van Rolduc naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Carmel te Leenhof (Landgraaf). Dit jaar werd gevolg gegeven aan deze traditie op woensdag 3 mei.

Om 5.00 uur stipt werd het eerste deel van de Rozenkrans gebeden bij het beeld van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria bij de toegangspoort van de abdij Rolduc, waarna vol goede moed werd begonnen aan de voettocht naar Leenhof. De frisse heldere lenteochtend vormde de achtergrond voor een schitterende bedevaart. Onderweg werd nog een aantal malen halt gehouden bij een Maria kapelletje of wegkruis, waar een tientje van de Rozenkrans werd gebeden en een van de Glorievolle geheimen werd overwogen. 

Na aangekomen te zijn op de plaats van bestemming, werd bij de kapel te Leenhof de Eucharistie gevierd in de open lucht, waarna gezamenlijk werd ontbeten in de ochtendzon. De bedevaart werd afgesloten met de Litanie van Maria en de toewijding aan Maria die namens de seminariegemeenschappen werd gebeden door de senior.

We kijken met een goed gevoel en veel devotie terug op een wederom zeer geslaagde bedevaart, en we bidden dat Gods zegen, op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, altijd mag rusten op onze seminaries, de docenten en de studenten.

Tekst: JdM