Bezoek Gouverneur Roemer

Op 17 april 2024 mochten de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater de Commissaris van de Koning in Limburg, dhr. E. Roemer ontvangen. Overeenkomstig een zeer lange traditie wordt de Commissaris van de Koning in Limburg de 'gouverneur' genoemd. In de loop van de ochtend maakte hij - in gezelschap van dhr. Haenen - zijn opwachting bij het seminarie.
 
Voor zover de herinnering teruggaat, is er maar één andere keer geweest dat de Commissaris van de Koning ambtshalve de priesteropleiding Rolduc bezocht. Dit was in de tijd van het kleinseminarie Rolduc in 1948. In die tijd werd er bij gelegenheid van dit bezoek een prachtige oorkonde vervaardigd, met een gedicht waarin werd beklemtoond hoezeer Kerk en Staat samen moeten werken om voor de samenleving vruchten te dragen. Dit tijdsdocument uit de opbouwjaren na de oorlog wekte veel interesse.

De gouverneur werd in eerste instantie door rector Hendriks ontvangen, totdat om 11.30 uur de lessen werden beëindigd zodat iedereen zich in de recreatiezaal kon verzamelen. Daar hield allereerst de senior, Ignatious Julian, een welkomstwoord voor de gouverneur. Deze uit India afkomstige priesterstudent liet zich van zijn welsprekende kant zien, en benadrukte hoezeer hij en de andere studenten zich in Limburg thuis voelen. Vervolgens sprak ook rector Hendriks een woord van welkom uit, waarbij hij inging op de gezamenlijke missie die de politiek en de Kerk hebben in het bijdragen aan het geluk van de mensen. In zijn eigen toespraak bevestigde de gouverneur dit aspect en hij drukte uit hoezeer hij het als een eervolle uitnodiging ervaren heeft om naar het seminarie te komen. Eén van de studenten schonk aan de gouverneur een portret, dat hij namens de seminariegemeenschappen aanbood. Tenslotte was er een gezamenlijk gesprek onder het genot van koffie met vlaai.

Hierop volgde een kort intermezzo: een rondleiding voor dhr. Roemer en dhr. Haenen door studieprefect Rohling, die als rondleider veel over het abdijcomplex kon vertellen. De rector en de senior begeleidden de gasten tijdens deze rondleiding. De altijd imposante abdijkerk vormde het begin van de rondleiding. Hier werd ook letterlijk stilgestaan bij het graf van Walram, de hertog van Limbourg. Aan dit oude hertogdom dankt onze provincie haar naam. Op gepaste wijze werd er na de rondgang geëindigd in de indrukwekkende bibliotheek van het seminarie.

Na de rondleiding werd er nog samen van een feestelijke lunch genoten, en er werd een groepsfoto gemaakt. De gouverneur herhaalde zijn erkentelijkheid voor de uitnodiging en gaf aan onder de indruk te zijn van de warme en hartelijke ontvangst. 

Wij zijn de Commissaris van de Koning, gouverneur Roemer, dankbaar voor zijn bezoek, zijn openheid en zijn enthousiasme voor het seminarie en de provincie Limburg.

Tekst: JS