Diakenwijding

Op het feest van de apostelen Simon en Judas werd Jean-Léonard Ratokiniaina (afkomstig uit Madagaskar) tot transuent-diaken gewijd in de kathedraal van Roermond. Dit is een volgende stap richting het priesterschap. Overigens zijn er dit studiejaar maar liefst drie transeunt-diakens, die over een tijdje tot priester gewijd zullen worden. 

Hulpbisschop Mgr. de Jong verrichtte de wijding. In de preek van de hulpbisschop sprak deze over het belang ervan dat de Kerk naar de mensen uitgaat: D'r oet. Hierin stelde hij de diakenkandidaat tot voorbeeld, die vanuit Madagaskar naar het verre en koude Nederland gekomen is, om de Kerk te dienen.

De plechtige viering kreeg werd extra feestelijk  door de vele priesters, de seminariegemeenschappen, de bezoekers en het koor. De nuntius van Kenia en Zuid-Soedan, Mgr. van Megen, (afkomstig uit Eygelshoven) was ook aanwezig, aan het einde van de plechtige eucharistieviering kreeg hij kort het woord, waarbij hij sprak over hoe het is om in een vreemd land te zijn.

Wij danken God voor deze nieuwe diaken. Wij bidden voor Jean-Léonard, dat hij altijd door de heilige geest vervult zijn werk mag doen.

Tekst: JS