Dies Natalis

Voor het seminarie en heel het bisdom is 8 december een bijzondere en belangrijke dag. Op deze dag wordt er namelijk jaarlijks stilgestaan bij drie feestelijke aangelegenheden. Allereerst wordt op 8 december het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, de patrones van ons bisdom, gevierd. Daarnaast was het afgelopen 8 december de derde verjaardag van de bisschopswijding van onze bisschop, mgr. Smeets. En niet in het minst was het afgelopen 8 december 47 jaar geleden dat het Grootseminarie Rolduc opgericht werd. Bij al deze feestelijkheden werd uiteraard op het seminarie uitvoerig stilgestaan, zij het helaas ook dit jaar weer in afgeslankte vorm. 

De coronacrisis is helaas nog steeds niet voorbij en dus kon de Dies Natalis (letterlijk: ‘Dag van geboorte’) van het seminarie niet in volle glorie gevierd worden. Normaliter is de Dies Natalis een dag die bol staat van traditie en trekt in een ‘gewoon’ jaar vele priesters, medewerkers en andere gasten. Jammer genoeg konden die vele gasten er dit jaar wederom niet bij zijn. Toch kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en zeer feestelijke dag. Ondanks de afgeslankte vorm, werden de tradities die bij de Dies Natalis horen zoveel mogelijk in ere gehouden.

De dag begon met een feestelijke hoogmis in de abdijkerk, gecelebreerd door de plaatsvervanger van de bisschop en staflid, mgr. Maessen. Na de Eucharistieviering genoten de seminariegemeenschappen van Rolduc en Redemptoris Mater van koffie en vlaai, zoals het hoort op een goed Limburgs feest. De Sessio Solemnis ofwel de feestlezing werd dit jaar gegeven door onze spirituaal, dr. B. Hegge. Na enkele inleidende gedachten van de rector over de situatie van ons seminarie en het bisdom, sprak de spirituaal in een erg interessante en prikkelende lezing over de Maria-devotie door de jaren heen en in onze tijd. Na de lezing werd, traditiegetrouw, genoten van een feestelijk diner. Wat het diner extra feestelijk maakte, was dat onze bisschop ons ondanks zijn persoonlijke situatie toch kon verblijden met zijn aanwezigheid en met ons kon genieten van het diner. Het diner viel bijzonder goed in de smaak bij de aanwezigen en men werd na het hoofdgerecht verblijd met een muzikaal intermezzo uitgevoerd door docenten en studenten van het seminarie. De dag werd feestelijk en plechtig afgesloten met de vespers van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Al met al en ondanks alles, kijken wij terug op een zeer geslaagde en mooie viering van deze bijzondere dag.

Tekst: JdM