Dodenherdenking in Valkenburg

Op Rolduc wordt er vanzelfsprekend ook stilgestaan bij de gevallenen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar was er de gelegenheid om de dodenherdenking bij te wonen in Valkenburg a/d Geul, waar namens het bestuur van het bisdom Roermond een krans werd gelegd. Bij het monument op de Cauberg worden in het bijzonder de gevallenen van het Limburgs verzet herdacht.

Om 19.15 uur begon het programma, dat bestond uit toespraken en muziekstukken. Al met al was het een indrukwekkend geheel, in het bijzonder ook de stille tocht de Cauberg omhoog. Boven aangekomen was het aan rector Hendriks om namens het bisdombestuur een krans te leggen.

Voor de seminaristen was deze gebeurtenis veelal iets nieuws, zeker voor hen die uit het buitenland komen. In deze zin was het ook leerzaam en interessant. De afsluitende bijeenkomst voor alle aanwezigen vormde een fijne gelegenheid voor ontmoeting.