Dodenherdenking

Op 4 mei worden in heel Nederland de mensen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog het leven lieten door oorlogsgeweld. Ook werd op deze dag door de seminariegemeenschap stilgestaan bij deze herdenking.

Na het luiden van de klok van de Abdijkerk, verzamelde de seminariegemeenschap zich bij het monument in de kruisgang van de abdij, waarop de namen staan geschreven van studenten, docenten en priesters die tijdens de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna werden vermoord, omkwamen door de ontberingen van de oorlog of sneuvelden. Door middel van gebed, overweging, stilte en muziek werd er op een passende wijze stilgestaan op deze dag van herdenking en werden degenen die door oorlogsgeweld omkwamen sinds de Tweede Wereldoorlog herdacht.

We bidden God dat Hij hen allen mag opnemen in Zijn huis waar plaats is voor velen en dat Hij vrede mag stichten over de gehele wereld.

Tekst JdM