Gastenmiddag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de Kerk het Hoogfeest van Christus, koning van het heelal. Sinds jaar en dag is die dag tevens het moment waarop de seminariegemeenschap haar deuren opent voor veel gasten van buiten het seminarie voor de jaarlijkse gastenmiddag. Ook dit jaar werden stage-pastoors, bevriende priesters en diakens, mensen uit de parochie, de broeders van het seminarie Redemptoris Mater en familieleden van de seminaristen getrakteerd op een door de studenten zelf ontwikkeld en uitgevoerd programma dat bol stond van dans, zang, instrumentale muziek, toneel en cabaret.

Rond koffietijd stond de vlaai gereed en druppelden de eerste gasten binnen. Na een gezellig samenzijn begaven onze gasten zich naar de grootste collegezaal van het seminarie die was omgebouwd tot theaterzaal, om daar te kunnen genieten van een culturele middag. Het programma was rijk en gevarieerd en uit de reacties achteraf was op te maken dat het programma erg in de smaak is gevallen bij het publiek. Het programma werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het voor deze dag zo toepasselijke lied 'Aan u o Koning der Eeuwen'. Inmiddels was de avond gevallen en begaf men zich naar de Abdijkerk van Rolduc om daar gezamelijk de plechtige Vespers van het Hoogfeest van Christus Koning te zingen. Na de vespers stond er een uitstekend verzorgd buffet klaar, waar gezamenlijk smakelijk van werd genoten, alvorens de gastenmiddag werd afgesloten en men voldaan terug naar huis keerde.

Wij mogen als seminariegemeenschap met dankbaarheid terugkijken op een wederom zeer geslaagde gastenmiddag en we bidden onze Heer Jezus Christus, de Koning van het Heelal, dat Zijn zegen ons allen mag blijven begeleiden.
 

Tekst: JdM