Gastenmiddag zonder gasten

Op zondag 21 november zou, na een jaar geen doorgang te hebben kunnen vinden, de jaarlijkse gastenmiddag weer plaatshebben op het seminarie. Helaas gooide de huidige situatie omtrent het Corona-virus wederom roet in het eten en kon de gastenmiddag ook dit jaar niet doorgaan.

Toch werd er door de seminariegemeenschap het beste van de situatie gemaakt en is de 'gastenmiddag zonder gasten' een succes geworden. Onder het genot van een stuk vlaai werd er gekeken naar een spannende film, door de studenten zelf gekozen middels een online poll. Het werd de film Non-Stop, met Liam Neeson in de hoofdrol. Na dit gezellig samenzijn verzamelden de seminaristen en de seminarie-staf zich in de Abdijkerk om gezamenlijk de vespers van het feest van Christus Koning te zingen, waarna de dag werd afgesloten met een luxe diner-buffet, waarvan duidelijk goed genoten werd.

Ondanks het feit dat deze middag door de seminaristen als geslaagd beschouwd wordt, hopen wij allemaal dat de Coronasituatie snel verbetert en dat de gastenmiddag volgend jaar weer in de traditionele vorm doorgang kan vinden.

Tekst: JdM