Gemeenschapsavond - Lijkwade van Turijn

Op zondag 9 januari ontving de seminariegemeenschap dhr. Joep Habets, die een voordracht hield over de Lijkwade van Turijn. Bovendien toonde hij ons een zeer uitgebreide expositie van verschillende lijdensvoorwerpen van Jezus.

In zijn voordracht heeft dhr. Habets ons zeer uitgebreid verteld over de Lijkwade van Jezus Christus, met als achtergrond de historische gebeurtenissen uit het leven van Christus. Hij vertelde duidelijk vanuit een gelovig hart. De expositie bevatte o.a. een nabootsing van de Lijkwade, waar hij in zijn voordracht geregeld naar verwees.

Men kan op de Lijkwade zien dat Onze Heer zwaar heeft moeten lijden. Dat wordt duidelijk door de vele wonden over het gehele lichaam. Daarnaast lichtte hij toe, dat deze afbeelding van Onze Heer op de Lijkwade niet door mensenhanden kan zijn gemaakt.

In een heel boeiende voordracht maakte dhr. Habets duidelijk dat Christus ons deze Lijkwade heeft nagelaten als een getuigenis van Zijn Verrijzenis.

We danken de spreker heel hartelijk voor zijn komst en zeker ook voor de vele moeite die hij zich heeft getroost om ons zoveel te kunnen laten zien.

Tekst: MP